Garantievoorwaarden SmallRepairs.

 

  1. Garantie wordt enkel verleend op de vervangen onderdelen en het daarbij bijbehorende arbeidsloon.
  2. Garantietermijn is altijd 3 maanden en bij waar vermeld 1 jaar.
  3. Garantiezegel mag niet verbroken zijn tenzij schriftelijke toestemming van SmallRepairs is verkregen.
  4. Op de garantiezegel staat tevens de maand en het jaar van de reparatie.
  5. SmallRepairs dient in de gelegenheid gesteld te worden om de garantieaanspraak uit te voeren.  

 

Contactformulier / Contactform

Uw emailadres / your emailadres 
Onderwerp / Subject 
Uw bericht / your message 
Vul het volgende in rwwydcfr Help ons om SPAM te voorkomen
  Send me a copy, Wilt U een copy van uw email